توضیحات تور خارجی

توضیحات تور خارجی

آفریقا

سومین قاره پهناور جهان پس از آسیا و آمریکا

اطلاعات بيشتر

باکو

پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور

اطلاعات بيشتر

ترکیه

واقع در اوراسیا

اطلاعات بيشتر

گرجستان

کشوری در قفقاز بین دریای خزر و دریای سیاه ...

اطلاعات بيشتر

یونان

کشوری در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان

اطلاعات بيشتر

مالزی

واقع در جنوب شرقی قاره آسیا

اطلاعات بيشتر