• تور مسکو

  پرواز ماهان - ویژه تابستان 96

  تاریخ: 1396/05/15
 • تور مجارستان

  پرواز ترکیش - پنجشنبه هر هفته

  تاریخ: 1396/05/15
 • تور کیف

  پرواز UIA - از 3شهریور هرهفته

  تاریخ: 1396/05/11
 • تور کیف

  پرواز کیش ایر - 16 مرداد هر دوشنبه

  تاریخ: 1396/05/11
 • تور کیف+اودسا

  پرواز UIA - از 27مرداد هرهفته

  تاریخ: 1396/05/11
 • تور باکو

  پرواز کیش ایر و ماهان - ویِژه مرداد 96

  تاریخ: 1396/05/11