• تور بانکوک+پوکت

  2 تیر الی 30 مرداد - هواپیمایی ایرآسیا

  تاریخ: 1395/05/06
 • تور بانکوک+پاتایا

  2 تیر الی 15 مرداد - هواپیمایی ایرآسیا

  تاریخ: 1395/05/06
 • تور بانکوک

  2 تیر الی 10 شهریور - هواپیمایی ایرآسیا

  تاریخ: 1395/05/06
 • تور باکو

  از 31 خرداد - هواپیمایی آتا

  تاریخ: 1395/05/06
 • تور بانکوک + پوکت

  پرواز قطر و ایرآسیا

  تاریخ: 1395/04/28
 • تور اوکراین

  پرواز یوام ایر

  تاریخ: 1395/04/28